IVT GREENLINE HE


Project Popis

Tepelné čerpadlo IVT Greenline HE je navrženo pro vytápění rodinných domů s tepelnou ztrátou do 25 kW. Je vybaveno japonskými kompresory Scroll Mitsubishi Electric, které výrazně snižují spotřebu elektrické energie tepelného čerpadla. Díky oběhovým čerpadlům s řízenými otáčkami, dosahuje toto tepelné čerpadlo vysokého průměrného ročního topného faktoru. IVT Greenline HE dokáže ohřívat topnou vodu až na 65 °C a celoročně tak zajistí komfortní teplotu a dostatečné množství teplé vody v zásobníku i bez použití elektrokotle. Díky vestavěné regulaci přizpůsobuje tepelné čerpadlo samo svůj chod venkovní teplotě a provoz je díky tomu plně automatický. Tepelné čerpadlo IVT Greenline HE se dodává ve dvou variantách: s vestavěným zásobníkem teplé vody (C), nebo s možností připojení externího zásobníku (E). Vybavení tepelného čerpadla IVT Greenline HE (E6 - E17)

  • Elektrický kotel o výkonu 3 nebo 6 kW (modely 6 až 11)
  • Plynule řízený elektrický kotel 0 až 9 kW (modely 14 a 17)
  • Trojcestný ventil pro ohřev teplé užitkové vody
  • Ekvitermní regulátor REGO 1000 s kaskádním řízením dvou tepelných čerpadel, možným připojením vnitřního čidla s dálkovým ovládáním, řízením ohřevu bazénu, solárního systému a pasivního chlazení. Možnost rozšíření regulátoru pro řízení až tří směšovaných okruhů
  • Elektronicky řízená oběhová čerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu
  • Tlumící kryt kompresoru
  • Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu, filtry pro primární i sekundární okruh (filterball), plnící sestava

Navíc vybavení tepelného čerpadla IVT Greenline HE (C6 - C11)

  • Nerezový dvouplášťový zásobník pro ohřev teplé vody (225 l celkový objem, z toho 185 l užitková voda)
  • Čidlo pro ohřev teplé vody
  • Ochranná anoda v zásobníku teplé vody