Tepelné čerpadlo

ÚvodTepelné čerpadlo

Princip tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.

Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa kde je zima? Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu –⁠20 °C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné.

Topný faktor


Jak je tepelné čerpadlo efektivní (úsporné) ukazuje topný faktor, což je poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla levnější. Různé typy tepelných čerpadel mají různé topné faktory, protože velmi záleží na zdroji, ze kterého tepelné čerpadlo získává energii.

Topný faktor tepelného čerpadla země/voda je během celého roku vysoký. I při mrazech dosahuje hodnot až 4,8 (0/35).

Topný faktor tepelného čerpadla vzduch/voda během roku značně kolísá podle venkovní teploty. Při 10 °C nad nulou, může dosahovat stejně vysokých hodnot jako tepelná čerpadla země/voda, ale při nižších teplotách klesá na hodnoty 2,9 (při –⁠7 °C) nebo 2 (při –⁠15 °C).

Které tepelné čerpadlo je nejúspornější?


Z principu tepelného čerpadla tedy vyplývá, že čím je menší rozdíl mezi teplotou ze které energii získáváme a teplotou potřebnou pro vytápění, tím levněji tepelné čerpadlo topí. Prakticky to znamená, že nejnižší provozní náklady bude mít tepelné čerpadlo země/voda připojené k podlahovému topení a nejvyšší tepelné čerpadlo vzduch/voda připojené k radiátorům.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo IVT?


IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na českém trhu. IVT AIR X je nejprodávanější tepelné čerpadlo na českém trhu.

Specializace IVT


  • IVT vyrábí pouze tepelná čerpadla a žádné jiné zdroje tepla.
  • Za 25 let působení na trhu víme, jaká řešení fungují a co zákazníkům doporučit.

Orientace na kvalitu a zkušenosti


  • Preferujeme vysokou úsporu a dlouhou životnost místo nejnižší ceny.
  • Naše nejlepší tepelná čerpadla mají přidělenou známku kvality Q.

Nejdelší záruka a jistota. Moderní špičková technologie


  • IVT nabízí nejdelší záruky na tepelná čerpadla na trhu.
  • Technologické novinky představujeme dříve, než většina konkurentů.
  • Tepelná čerpadla IVT pravidelně vítězí v nezávislých spotřebitelských testech.

608 887 189

info@green-technology.cz